TERMENI ȘI CONDIȚII (INCLUSIV NEANGAJAREA RĂSPUNDERII)

 1. ANUNȚ/ACCEPTARE A TERMENILOR

Prezentul Acord de Termeni de Utilizare (Acordul) este un contract între dvs. și Roxana Valea ("COMPANIA"). Compania operează site-ul web găsit la adresa www.roxanavalea.com și www.roxanavalea.eu (ambele site-uri). Acest Acord reglementează utilizarea de către dvs. a Site-ului. Asigurați-vă că citiți cu atenție și înțelegeți pe deplin acest Acord. COMPANIA este dispusă să vă ofere acces la Site numai cu condiția să acceptați toți termenii și condițiile („Termenii”) conținuți în acest Acord. Acest Acord reglementează utilizarea de către dvs. a Site-ului. Vă rugăm să citiți cu atenție toți Termenii. Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord să vă conformați acestor Termeni. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii, nu sunteți autorizat să utilizați Site-ul. COMPANIA își rezervă dreptul de a modifica Termenii în orice moment prin postarea unei notificări pe pagina de „Acasă” a Site-ului. Utilizarea Site-ului după publicarea notificării indică faptul că sunteți de acord cu modificările.

 1. ACCESUL LA SITE

Pentru a utiliza Site-ul, trebuie să obțineți acces la World Wide Web, fie direct, fie prin dispozitive care accesează conținut bazat pe Web și să plătiți orice taxe de serviciu asociate cu un astfel de acces. Disponibilitatea sistemului și accesul la serviciile disponibile pe acest site pot fi limitate sau indisponibile din motive care pot include, fără limitare, performanța sistemului. COMPANIA nu face nicio declarație, garanție sau asigurare cu privire la disponibilitatea site-ului.

 1. RESTRICȚII PRIVIND UTILIZAREA

Nu puteți imprima, descărca și utiliza codul HTML, textul, clipurile audio, clipurile video și alte tipuri de conținut care vă sunt puse la dispoziție pe acest site, altele decât informațiile dvs. personale. Aceste restricții se vor aplica, cu excepția cazurilor în care COMPANIA își exprimă acordul în scris. Fără a limita generalitatea celor de mai sus, nu aveți voie:

 1. să includeți un astfel de conținut în sau cu orice produs sau serviciu pe care îl creați sau distribuiți;
 2. să reproduceți, copiați, vindeți, închiriați, revindeți sau exploatați în orice scop comercial orice porțiune a site-ului, utilizarea site-ului sau accesul la site;
 3. să stabiliți: (i) un hyperlink, inclusiv unul de tip "deep link", către orice pagină sau locație de pe site; sau (ii) un cadru care conține orice porțiune a site-ului, pe orice alt site web sau document text cu capacități de hyperlink fără acordul exprimat în scris a companiei;
 4. să copiați un astfel de conținut pe site-ul dvs. sau pe orice alt site Web sau publicație;
 5. să comunicați oricărei alte persoane să facă oricare dintre cele menționate anterior. Nimic din prezentul acord nu va fi interpretat ca oferind vreun drept sub orice proprietate intelectuală a COMPANIEI, a afiliaților săi sau a oricărei alte persoane sau entități care deține proprietatea intelectuală în conținutul furnizat pe acest site.

4. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate mărcile COMPANIEI care apar pe Site sunt proprietatea exclusivă a COMPANIEI. Mărcile comerciale, denumirile comerciale, identitatea comercială și produsele și serviciile asociate reprezentate pe acest Site sunt protejate în conformitate cu legislația Regatului Unit și legislația internațională, iar afișarea lor pe acest Site nu transmite și nu produce nicio licență sau alte drepturi asupra acestor mărci comerciale, nume comerciale, identitate comercială și produse și servicii asociate. Orice utilizare a acestora fără acordul scris dat în prealabil de către COMPANIE sau de către proprietarul relevant al mărcii comerciale este strict interzisă. Orice mărci comerciale terțe menționate pe acest site care nu sunt cele ale COMPANIEI sunt mărci comerciale ale proprietarilor respectivi. Afișarea acestor mărci comerciale sau nume comerciale pe acest site nu transmite sau creează nicio licență sau alte drepturi asupra acestor mărci comerciale sau nume comerciale. Orice copiere, redistribuire, reproducere sau modificare neautorizată a conținutului acestui site de către orice persoană poate constitui o încălcare a legilor mărcii federale de stat sau de drept comun și / sau a legilor drepturilor de autor și ar putea fi supusă o astfel de persoană la acțiuni legale.

 1. MODIFICĂRILE SITE-ULUI

Compania își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe, temporar sau permanent, Site-ul (sau orice parte a acestuia) din când în când, din orice motiv sau fără motiv și fără notificare prealabilă. Sunteți de acord în ce privește  COMPANIA că ea nu va fi răspunzătoare față de dvs. sau față de terți pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a Site-ului. Informațiile și materialele conținute pe site pot fi modificate. COMPANIA depune eforturi pentru a menține actualizate informațiile postate pe acest site, cu toate acestea, astfel de informații pot suferi modificări în orice moment, fără a vă notifica, iar informațiile postate pe acest site nu pot reflecta imediat astfel de modificări.

 1. LINKURI PĂRȚI TERȚE ȘI PUBLICITATE

Acest site poate furniza link-uri sau referințe la alte site-uri. În cazul în care COMPANIA a furnizat link-uri sau trimiteri către alte site-uri web, nu ar trebui să se facă nicio inferență sau presupunere iar COMPANIA nu ar trebui reprezentată ca fiind conectată cu aceste website-uri și nici că le-ar opera sau controla în vreun fel. Nu are nicio responsabilitate pentru conținutul lor și nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune sau vătămări care decurg din acest conținut. COMPANIA se dezice de orice opinii exprimate pe astfel de site-uri. Orice link-uri către alte site-uri sunt furnizate doar pentru confortul dvs. și includerea acestor link-uri nu reflectă poziția COMPANIEI ca susținătoare a conținutului acestor site-uri. În cazul în care COMPANIA oferă propriul său conținut (sau conținutul unui afiliat) pe sau prin intermediul site-urilor terțe (fie prin link, încadrare sau altfel), utilizarea sau afișarea de către dvs. a conținutului respectiv va face obiectul prezentului Acord. COMPANIA nu își asumă responsabilitatea pentru reclamele părților terțe postate pe acest site și nici nu își asumă nicio responsabilitate pentru bunurile sau serviciile furnizate de agenții de publicitate. Corespondența dvs. sau relațiile de afacere cu, sau participarea la promoții ale agenților de publicitate sau ale terților, găsiți pe întregul site, inclusiv, fără limitare, cu privire la plata și livrarea bunurilor sau serviciilor aferente și a oricăror altor termeni, condiții, garanții sau reprezentările asociate cu astfel de relații sunt doar între dvs. și astfel de părți și nu sunt obligatorii și nu constituie obligații ale COMPANIEI. Sunteți de acord cu faptul că nu va fi responsabilă COMPANIA sau răspunzătoare pentru orice acțiuni, pierderi, daune, răspunderi, creanțe, judecăți, costuri sau cheltuieli de orice natură sau fel (colectiv, „Reclamații”) suportate ca urmare a unor astfel de tranzacții sau ca rezultatul prezenței unor astfel de terți pe Site, și sunteți de acord să despăgubiți COMPANIA și filialele acesteia de și împotriva oricăror Reclamații apărute ca urmare a unor astfel de negocieri. Dacă sunteți interesat să creați legături hipertext către acest Site, trebuie să contactați COMPANIA înainte de a face acest lucru. În stabilirea de legături hipertext, nu trebuie să declarați în niciun fel, în mod expres sau implicit, că ați primit aprobarea, sponsorizarea sau sprijinul acestui site sau al COMPANIEI, inclusiv angajaților, agenților, directorilor și acționarilor. COMPANIA nu este responsabilă pentru conținutul sau practicile site-urilor web ale unor părți terțe care pot fi legate de acest site și nu oferă nicio reprezentare sau garanție cu privire la astfel de site-uri web sau conținutul acestora. Acest site poate fi, de asemenea, legat de alte site-uri web operate de companii afiliate sau conectate cu COMPANIA. Cu toate acestea, atunci când vizitați alte site-uri web, trebuie să consultați „Termenii de utilizare” individuali ai fiecărui astfel de site web și să nu vă bazați pe acest Acord.

 1. EXCLUDEREA GARANȚIILOR

Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel, COMPANIA își declină orice responsabilitate sau răspundere pentru actualitatea, succesiunea, calitatea, acuratețea, conținutul, caracterul complet, legalitatea, fiabilitatea, operabilitatea sau disponibilitatea informațiilor sau materialelor conținute pe site. Site-ul poate conține inexactități sau erori tipografice. COMPANIA nu-și asumă nicio responsabilitate privind ștergerea, eșecul stocării, livrarea greșită sau livrarea inoportună a oricărei informații sau materiale referitoare la Site sau la utilizarea acestora. Orice comunicare trimisă prin acest Site sau altfel de la COMPANIE (inclusiv, fără limitare, sub formă de newslettere, poștă electronică sau prin telefon), și conținutul acestui site (inclusiv, fără limitare, orice tehnologie, informații financiare, de investiții, corporative sau fiscale) sunt furnizate numai în scopuri informaționale și educative și nu sunt destinate să asigure înlocuirea consultațiilor medicale sau psihologice. Situația dvs. este unică. Prin urmare, ar trebui să continuați să vă consultați medicul de familie sau alt medic și să vă luați medicamentele sau suplimentele pe bază de rețetă. CU EXCEPȚIILE PREVĂZUTE ÎN ACEST ACORD SAU ÎN ORICARE ACROD SUPLIMENTAR, COMPANIA ȘI FURNIZORII DE DATE VOR FACE EFORTURI REZONABILE PENTRU A INCLUDE ACTUALIZAREA ȘI INFORMAȚIILE EXACTE PE ACEST SITE, DAR TOATE INFORMAȚIILE, PRODUSELE ȘI SERVICIILE OFERITE DE PE SITE SUNT FURNIZATE "CA ATARE" ȘI "CA FIIND DISPONIBILE" FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE.  TOATE GARANȚIILE IMPLICATE ȘI STATUTORII INCLUD FĂRĂ LIMITĂ, GARANȚII DE COMERCIALIZARE, ADECVAREA PEANTRU UN SCOP PARTICULAR, ȘI NON-ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE, SE EXCLUD. COMPANIA ȘI FURNIZORII SĂI DE DATE, REFUZĂ ORICE GARANȚIE PENTRU SIGURANȚA, FIABILITATEA, OPORTUNITATEA ȘI PERFORMANȚA TEHNOLOGIEI, PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR OFERITE PE ACEST SITE. COMPANIA ȘI FURNIZORII SĂI DE DATE REFUZĂ ORICE GARANȚIE PENTRU SERVICII SAU MĂRFURI PRIMITE PRIN SAU PUBLICITATE PE SITE SAU PRIMITE PRIN ORICE LINK-URI OFERITE PE SITE, CA ȘI PENTRU ORICE INFORMAȚIE SAU SFATURI PRIMITE PE SITE. ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ ORICE MATERIAL DESCĂRCAT SAU OBȚINUT ÎN ALT MOD PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI ESTE FĂCUT, CU DISCREȚIA ȘI RISCULUI DUMNEAVOASTRĂ ȘI SUNTEȚI UNICUL RESPONSABIL PENTRU ORICE REVENDICĂRI, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, ORICE DAUNE FĂCUTĂ SISTEMELOR ELECTRONICE ALE DVS. SAU PIERDEREA DE DATE, CARE REZULTĂ PRIN DESCĂRCAREA SAU OBȚINEREA ÎN ORICE ALT MOD AL UNUI ASTFEL DE MATERIAL. În plus, ascultarea oricărei înregistrări audio sau meditații de pe acest site este pe propriul dvs. risc și știți că se cere să nu le ascultați în timp ce conduceți sau când folosiți utilaje grele. 

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII

CU EXCEPȚIA CELOR PREVĂZUTE ÎN MOD EXPRES ÎN ACEST CADRU SAU ÎN ALT ACORD SUPLIMENTAR, ÎN NICIUN ALT CAZ, COMPANIA SAU ORICE AFILIAT AL COMPANIEI, SUBSIDIAR, FURNIZOR DE DATE SAU ORICE ALTĂ PARTE IMPLICATĂ ÎN CREAREA, PRODUCEREA ȘI LIVRAREA SAU GESTIONAREA CONȚINUTULUI ACESTUI SITE (NUMIȚI COLECTIV "FURNIZORI AI SITE-ULUI"),  NU SUNT RĂSPUNZĂTORI CĂTRE DVS. SAU CĂTRE ORICE ALTĂ PARTE TERȚĂ PENTRU ORICE RECLAMAȚIE, INCLUSIV, FĂRĂ RESTRICȚIE, DIRECTĂ, INDIRECTĂ, SPECIALĂ, INCIDENTALĂ, PUNITIVĂ SAU DAUNE CONSECUTIVE (INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, ORICE VENIT PIERDUT, PROFIT PIERDUT, OPORTUNITĂȚI PIERDUTE SAU AVANTAJ ECONOMIC PROSPECTIV PIERDUT) REZULTATE DIN SAU ÎN CONEXIUNE CU UTILIZAREA SAU PERFORMANȚA ACESTUI SITE, ORICE COMUNICARE TRIMISĂ CĂTRE DVS. PRIN INTERMEDIUL ACESTUI SITE SAU ALTMINTERI AL COMPANIEI (INCLUZÂND FĂRĂ RESTRICȚIE, ÎN FORMA POȘTEI ELECTRONICE SAU PRIN INTERMEDIUL TELEFONULUI), SAU INFORMAȚII VALABILE DE PE SITE, INCLUZÂND FĂRĂ RESTRICȚIE ORICE DAUNĂ SUFERITĂ CA UN REZULTAT AL OMISIUNII SAU INEXACTITĂȚILOR ACESTOR INFORMAȚII, TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE SAU SENSIBILE DE LA FURNIZORII SITE-ULUI ȘI INCONVENIENȚA SAU PIERDEREA UTILIZĂRII SERVICIULUI, CHIAR DACĂ ORICARE SAU TOȚI DINTRE FURNIZORII SITE-ULUI SUNT AVIZAȚI PENTRU POSIBILTATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, ACEȘTIA NU-ȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA SAU RESPONSABILITATEA PENTRU DAUNELE SAU INJURIILE ADUSE PERSOANELOR SAU PĂRȚILOR REZULTATE DIN ORICE UTILIZARE A ORICĂRUI PRODUS, INFORMAȚIE, IDEE SAU INSTRUCȚIUNE AFLATE ÎN CONȚINUTUL ACESTUI SITE. Unele state nu permit excluderea sau limitarea daunelor accidentale sau consecutive, astfel încât este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu se aplice pentru dvs.

 1. INFORMAȚII COLECTATE DE TERȚI

Putem permite companiilor terțe care utilizează tehnologii de urmărire, precum cookie-uri sau pixeli, să înregistreze informații IP despre utilizatorii care vizitează sau interacționează cu site-ul nostru web. Site-ul nostru web nu furnizează nicio informație personală acestor părți terțe. Aceste informații permit să livreze reclame direcționate și să evalueze eficacitatea.  

 1. VÂNZARE ONLINE

Înscriindu-vă într-un workshop sau achiziționând un produs sau serviciu, recunoașteți și sunteți de acord că Roxana Valea nu este responsabilă pentru rezultatele, câștigurile viitoare sau sănătatea dvs. ca rezultat al workshop-ului nostru, produsului sau serviciului sau oferirea de sfaturi profesionale/ medicale. Rezultatele tale din viața ta vor depinde complet de înțelegerea materialului și de efortul tău de a-l aplica. Dacă plătiți prin card de credit / debit, acordați Roxanei Valea permisiunea și autorizația de a percepe automat cardul dvs. de credit sau de debit ca plată pentru workshop-urile, produsele sau serviciile dvs.. Dacă achiziționați un program de instruire, produse sau servicii utilizând opțiunea noastră de plan de plată, sunteți de acord să plătiți plata inițială pentru a vă asigura participarea și de asemenea, sunteți de acord să începeți plățile la data specificată pe formularul de înscriere. Utilizând formularul de înscriere, acordați Roxanei Valea permisiunea și autorizația de a debita automat cardul dvs. de credit / debit la fiecare treizeci (30) de zile până la finalizarea tuturor plăților. În cazul în care plata nu este primită până la data scadenței, veți avea o perioadă de grație de trei (3) zile pentru a efectua plata, altfel Workshop-urile, Produsul sau Serviciile nu vor continua. Dacă nu reușiți să efectuați plata în timp util în conformitate cu acești Termeni și condiții sau decideți voluntar să vă retrageți din workshop-urile, produsele sau serviciile noastre în orice moment sau din orice motiv, veți rămâne în continuare pe deplin responsabil pentru costul integral al Workshopurilor, produselor și / sau serviciilor. Când achiziționați workshop-uri, produse sau servicii, informațiile furnizate și obținute ca parte a tranzacției, cum ar fi numărul cardului dvs. de credit și informațiile de contact, pot fi colectate atât de comerciantul terț, cât și de de către noi. Un comerciant poate avea confidențialitate și practici de colectare a datelor care sunt diferite de ale noastre. Nu avem nicio răspundere pentru politicile independente ale comerciantului. Sunteți de acord să fiți responsabil financiar pentru toate achizițiile efectuate de dvs.. Sunteți de acord să cumpărați și să utilizați programele, produsele sau serviciile noastre de instruire în scopuri legitime numai în conformitate cu acești Termeni de utilizare. De asemenea, sunteți de acord să nu efectuați achiziții în scopuri speculative, false sau frauduloase. Ne scutiți pe noi și pe afiliații noștri de orice daune pe care le suferiți și sunteți de acord să nu revendicați nicio reclamație împotriva noastră sau a acestora, care decurge din achiziționarea sau utilizarea workshopu-urilor, produselor sau serviciilor noastre. Sunteți de acord să cumpărați numai aceste workshop-uri, produse sau servicii pentru dvs. sau pentru o altă persoană pentru care vi se permite legal să o faceți. Atunci când efectuați o achiziție pentru o terță parte care vă solicită, să ne trimiteți informațiile personale sau financiare ale terțului către noi sau către un comerciant, declarați că ați obținut consimțământul acestuia pentru a furniza informațiile personale ale părților terțe. Pentru mai multe informații cu privire la un comerciant, magazinul său online, politicile sale de confidențialitate și / sau orice termeni și condiții suplimentare care se pot aplica, vizitați site-ul web al comerciantului și faceți clic pe link-urile sale de informații sau contactați direct comerciantul.

Politica de restituire

Satisfacția dvs privind Workshop-urile, Produsul sau Serviciul achiziționat este importantă pentru noi. Cu toate acestea, datorită timpului, efortului, pregătirii și îngrijirii extinse care implică crearea și/ sau furnizarea de workshop-uri, produse și servicii, recunoașteți că nu oferim restituiri de la data achiziției pentru nicio parte din plata dvs. pentru niciunul din workshopuri, produse și servicii. Această politică nu se aplică produselor cu abonament. Prin utilizarea și / sau achiziționarea oricăruia dintre Workshop-urile, Produsele și Serviciile noastre, înțelegeți și sunteți de acord că toate vânzările sunt finale și nu vor fi furnizate restituirii din niciun motiv. Toți termenii din acești Termeni și condiții, inclusiv dar nelimitate la toate drepturile de autor, mărcile comerciale și drepturile de proprietate intelectuală, rămân pe termen nelimitat. 

ÎNCETAREA

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a refuza sau termina accesul dvs. la Workshop-urile noastre, Produsele, Serviciile și/sau Materialele noastre de program, Site-ul web, comunicările prin email sau orice altă metodă de comunicare legată de Workshop-urile, Produsele sau Serviciile noastre oricând fără notificare în prealabil. În cazul în care dvs. sau noi dorim să încheiem workshop-urile, produsele sau serviciile în orice moment, acești termeni de reziliere se vor aplica și pentru dvs., chiar și după rezilierea de către oricare dintre noi. În cazul anulării sau rezilierii, toate soldurile rămase scadente vor rămâne în continuare datorate și nu mai sunteți autorizat să accesați atelierele, produsele, serviciile sau site-ul nostru web, e-mail sau orice altă metodă de comunicare afectată de o astfel de anulare sau reziliere. Restricțiile impuse dvs. în ceea ce privește materialele programului de instruire, produsele sau serviciile, inclusiv, dar nelimitate la toate avertismentele, cedarea răspunderii și drepturile stabilite în acești termeni și condiții, vor supraviețui unei astfel de încetări a accesului dvs. și se aplică în totalitate. 

AVERTISMENT

Nu vă putem garanta rezultatele, câștigurile prezente sau viitoare, sau schimbările fizice sau de sănătate, ca urmare a acestui program și nu vă putem oferi sfaturi profesionale / medicale. Rezultatele dvs. în viața dvs. vor depinde complet de înțelegerea materialului și de efortul dvs. de a-l aplica. Mai mult, acest site NU oferă sfaturi psihologice sau medicale. Conținutul site-ului, cum ar fi text, grafică, imagini și informații obținute de la licențiatorii site-ului și alte materiale („conținut”) conținute pe site, în sesiuni sau în workshop-uri de lucru sunt doar în scop informativ. Solicitați întotdeauna sfatul medicului dumneavoastră sau al altui furnizor de sănătate calificat cu orice întrebări pe care le aveți cu privire la sănătatea mentală. Orice aplicare a sfaturilor de aici este la latitudinea și riscul participantului. Nicio persoană nu ar trebui să folosească nicicând informațiile găsite pe acest site, în sesiuni sau în workshop-urile de lucru pentru auto-diagnostic, tratament sau justificare în acceptarea sau refuzul oricărui tratament pentru orice afecțiune mentală sau emoțională. Nu trebuie să ignorați sfaturile profesionale, să ajungeți la concluzii personale sau să întârziați să căutați sfaturi din cauza a ceea ce ați citit pe site sau ați auzit într-o sesiune sau workshop. Roxana Valea nu va avea nicio răspundere  față de nicio persoană sau entitate cu privire la pierderi, daune, acuzații inadecvate sau vătămări cauzate sau presupuse a fi cauzate direct sau indirect de informațiile conținute în acest site. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru erori, inexactități, omisiuni sau orice inconsecvență din prezentul document.

 

CONTACTAȚI-NE

Dacă aveți întrebări cu privire la acești termeni, ne puteți contacta folosind informațiile de mai jos.

Roxana Valea W2 4UT London, UK

[email protected]